Styrelse

Kontakt

 

E-post:

swe@europahuset.se

 

Telefon:

+ 46 26 27 67 00

 

Ordförande

Hans Svedberg, ABF Gävleborg

 

Ledamöter

Marie Frestadius, TCO Gävleborg

Jörgen Eliasson, Unga Örnar Gävleborg

Tomas Roslund, Resekompani AB

Sanna Eliasson, ABF Gävleborg

Jerry Hämäläinen, IF Metall Gävleborg

Lena Husen, X-ing Gävleborg

 

Ersättare

Leif Nordmark, PRO Gävleborg

Viktor Rasjö, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Nils Westling, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

 

 

Hedersledamot

Axel Andersson

 

 

 

 

Europahusets styrelse