Styrelse

Kontakt

 

E-post:

swe@europahuset.se

 

Telefon:

+ 46 26 27 67 00

 

Ordförande

Hans Svedberg, ABF Gävleborg

 

Ledamöter

Marie Frestadius, TCO Gävleborg

Jörgen Eliasson, Unga Örnar Gävleborg

Monica Börsheim, Resekompani AB

Sanna Eliasson, ABF Gävleborg

Mikael Ahlin, IF Metall Gävleborg

Lena Husén, X-ing Gävleborg

 

Ersättare

Eva-Lise Berglund, PRO Gävleborg

Viktor Rasjö, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Nils Westling, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Torbjörn Rönnkvist, Hyresgästföreningen Aros-Gävle

 

Hedersledamot

Axel Andersson

 

 

 

 

Europahusets styrelse