Om Europahuset

Om Europahuset Gävleborg


Europahuset Gävleborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 1995. Vi arbetar regionalt i Gävleborgs län och närliggande län, men även nationellt.


Europahuset vill medverka till att invånarna i Gävleborgs län får bättre kunskaper och möjligheter att möta Europa genom att etablera europeiska nätverk, att skapa engagemang för, och stimulera till debatt i internationella frågor. 


Europahuset erbjuder bildning i Europafrågor

och medverkar till att etablera mötesplatser i

syfte att öka förståelsen mellan Europas folk

och stater. Målet är att bidra i arbetet för

europeisk samverkan och integration.


De målgrupper som Europahuset vänder sig främst mot är ungdomar och vuxna i ungdomars närhet,  samt folkrörelser.


Europahuset ingår i ett stort europeiskt nätverk som kallas EUNET och har ett 50-tal medlemmar från Europas många hörn.


Europahuset erbjuder:


  • Ett europeiskt nätverk
  • Kontakter med andra europeiska länder och organisationer
  • Internationella seminarier i Sverige och Europa
  • Information och föreläsningar om Europafrågor
  • Internationella projekt och samarbeten
  • Stöd till ungdomar som vill etablera kontakter och samarbeten i Europa
  • Service vid skapande, genomförande och redovisning av EU-projektNytt! 

Skriv för klimatet!

 

Skrivartävling till gymnasieungdomar i Gävleborg

“Unga Gröna Visioner” 

Bidra med dina tankar om framtiden 

Skrivartävlingen för dig som går i gymnasiet i Gävleborgs län med visioner om hur en hållbar framtid kan formas och/eller hur den kan se ut. Vi vänder oss till alla elever i avgångsklasserna i länets gymnasieskolor.

Vår idé är att lyfta fram och ta vara på idéer från dagens ungdomar för att skapa en bra framtid för morgondagens unga. 

                       

Fakta:

Uppgiften är att skiva en text på max 7 000 tecken, inklusive blanksteg, med din vision om hur framtiden kan bli hållbar, både miljö/klimatmässigt men också socialt och ekonomiskt.  

Texten ska beskriva dina egna tankar – idéer om vad som uppnåtts fram till omkring år 2050 och vad det betytt för medborgarna i hela Europa eller kanske bara Sverige. 

Texterna kan vara skrivna i vilken form som helst och ska bedömas både utifrån litterärt, miljömässigt och samhällsinriktat innehåll. Det kan vara alltifrån en dikt till en kortare novell eller en musiktext och handla om såväl innovationer som politiska beslut eller människors levnadssätt. 

Tävlingen pågår 15 augusti - 15 november 2022 och bedömning görs sedan för att utdelning av priser ska göras vid en aktivitet vi kommer att anordna i samband med Nobeldagen 10/12.  

Vinnande text/er kommer att publiceras i länets lokaltidningar. 

Första priset är ett stipendium på 10 000 kr, andra och tredje pris ett stipendium på 5 000 kr vardera. 

Pristagare utses av arrangörerna Europahuset Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och representant för länets lokaltidningar. 

De texter som skickas in ska kunna användas fritt av Europahuset Gävleborg och vi kanske också låter texterna tryckas upp i en bok eller ett häfte beroende på hur mycket som kommer in och kvalitén på detta. Ange ditt namn, telefon, e-post men också vilken skola och klass du går i nu.

Alla bidrag ska skickas med e-post till swe@europahuset.se senast den 15/11 2022. 

 

Arrangörer är Europahuset Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsbygderådet X-ing Gävleborg samt länets tidningar.

Kontakt


E-post:

swe@europahuset.se


Telefon:

+46 26 27 67 00