Projektservice

Projektservice


Rådgivning - Framskrivning - Administration


Många organisationer är för små och resurssvaga, personellt och/eller ekonomiskt, för att kunna ta tillvara medlemmarnas idéer för att utveckla organisationen.


Ett verktyg för utveckling är att ta del av alla de

EU-program som stödjer projekt. För att kunna arbeta med den typen av projekt krävs en hel del kunskaper om vilka program som finns, hur man skriver ansökningar, hur man administrerar och

hur man redovisar projekt. På grund av bristande kunskaper och resurser inom organisationslivet missas stora möjligheter.


Europahuset Gävleborg startade därför 2011 en verksamhet vi kallar Europahusets Projektservice.

Med våra kunskaper och vårt kontaktnät kan vi hjälpa din förening att ta del av EU-programmens

möjligheter.


Vi erbjuder de tjänster ni kan se nedan och kommer överens med er förening om ett pris för det stöd just ni önskar.


      Starta ett projekt


 • Utbildning om hur man jobbar med projekt
 • Konkretisera idéer för projekt
 • Skriva projektansökningar
 • Skaffa samarbetspartners
 • Ekonomisk kalkylering
 • Översättning/tolkning och andra språkkunskaper


      Genomföra ett projekt


 • Projektets tematiska innehåll
 • Arrangerande av utbytesresor
 • Administration av verksamheten (dokumentering)
 • Ekonomisk redovisning (bokföring m.m.)
 • Uppföljning under projekttiden


      Avsluta ett projekt


 • Utvärdering
 • Slutrapportering
 • Ekonomisk redovisning (bokslut m.m.)Vid funderingar eller förfrågningar: kontakta oss på Europahuset Gävleborg.


Kontakt


E-post:

swe@europahuset.se


Telefon:

+46 26 27 67 00