Styrelse


Ordförande

Hans Svedberg, ABF Gävleborg


Ledamöter

Marie Frestadius, TCO Gävleborg

Jörgen Eliasson, Unga Örnar Gävleborg

Monica Börsheim, Resekompani AB

Viktor Rasjö, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Mikael Ahlin, IF Metall Gävleborg

Lena Husén, X-ing Gävleborg


Ersättare

Eva-Lise Berglund, PRO Gävleborg
Sanna Eliasson, ABF Gävleborg

Nils Westling, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Torbjörn Rönnkvist, Hyresgästföreningen Aros-Gävle


Hedersledamot

Axel Andersson

Kontakt


E-post:

swe@europahuset.se


Telefon:

+ 46 26 27 67 00

Europahusets styrelse