Styrelse

Europahusets styrelse


Ordförande

Hans Svedberg, ABF Gävleborg


Ledamöter

Mona Olander, SKPF

Jörgen Eliasson, Unga Örnar Gävleborg

Monica Börsheim, Resekompani AB

Viktor Rasjö, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Lena Husén, X-ing Gävleborg

Petra Elfström IF Metall Gävleborg


Ersättare

Anita Walther, PRO Gävleborg
Magnus Alfredsson, ABF Gävleborg

Magnus Larsson, Handelsanställdas förbund avdelning 26


Hedersledamot

Axel Andersson

Åke Söderman
Kontakt


E-post:

swe@europahuset.se


Telefon:

+ 46 26 27 67 00