Styrelse

Europahusets styrelse


Ordförande

Hans Svedberg, ABF Gävleborg


Ledamöter

Hans Lundgren, SKPF

Jörgen Eliasson, Unga Örnar Gävleborg

Monica Börsheim, Resekompani AB

Viktor Rasjö, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Mikael Ahlin, IF Metall Gävleborg

Lena Husén, X-ing Gävleborg


Ersättare

Eva-Lise Berglund, PRO Gävleborg
Magnus Alfredsson, ABF Gävleborg

Jim-My Pinky Nilsson, Handelsanställldas förbund avdelning 26Hedersledamot

Axel Andersson

Kontakt


E-post:

swe@europahuset.se


Telefon:

+ 46 26 27 67 00